| 10/07/2012

Agora Sant Cugat I.S. primera escola del Vallès a fer Batxillerat International

/

Actualment, a Catalunya només hi ha 11 escoles que disposen d’aquesta acreditació i a Espanya, només 57 escoles. Al món es compten 2.300 escoles repartides en 40 països.

El Batxillerat Internacional permet oferir un programa internacional d’estudis de batxillerat que garanteix una alta qualificació als alumnes i els obre les portes, de manera directa, de les millors universitats del món.

El BI construeix i reforça el sentit d’identitat i la consciència de la cultura pròpia i dels altres, propiciant el desenvolupament i respecte als valors humans, a la vegada que permet estimular la curiositat i l’afany per a la investigació, per impulsar un esperit de descobriment i el plaer d’aprendre i aplicar els seus coneixements en una més gran varietat d’àrees.

La formació del BI és un pla complet amb un currículum que abasta totes les disciplines i que es realitza paral·lelament amb els dos cursos de Batxillerat ordinari del pla espanyol, fet que fa que els alumnes que l’ escullen puguin aconseguir una doble titulació: nacional i internacional.

En base a aquest sistema, s’han d’estudiar sis assignatures, triant com a mínim una dels cinc grups principals existents, garantint una rigurosa formacióen llengües, ciències socials, ciències experimentals i matemàtiques. El Batxillerat Internacional compta amb tres components més que amplien l’experiència educativa dels  alumnes i els ajuda a desenvolupar altres aptituds a banda de les tradicionals del currículum nacional. Aquests components són: TdC –Teoria del Coneixement- (ajuda el desenvolupament del pensament crític), Monografia (suposa una iniciació en el camp de la investigació) i CAS –creativitat,acció, servei- (promou la consciència de pertinença a una comunitat i fomenta les habilitats creatives i esportives dels estudiants).

El programa està destinat a joves d’entre 15 i 18 anys i consisteix en un sistema educatiu equilibrat que s’imparteix en un curs preparatori de Batxillerat (4t ESO Pre-BI).

Per al Vallès i, especialment,  per a Agora Sant Cugat International School significa oferir un sistema d’estudis reconegut per les millors universitats i estar a l’elit de les ciutats que disposen d’un centre escolar amb aquest tipus de reconeixement.

 Els avantatges són múltiples perquè ofereixen una garantia de formació sòlida i una excel·lent preparació per a  l’alumne, permetent desenvolupar les capacitats personals i donant una millor preparació de cara a la selectivitat i als estudis universitaris, a la vegada que poden adquirir coneixements necessaris per a presentar-se a l’examen proposat per l’organització (IBO) i obtenir el Diploma de Batxillerat Internacional.

 

Avantatges del Batxillerat Internacional.Es tracta d’una titulació exigent i rigurosa de dos cursos  que permet accedir  a les universitats de tot el món sense haver de fer proves d’accés. Són estudis molt experiencials que promouen valors de convivència i solidaritat. Els alumnes realitzen avaluacions externes amb exàmens que es fan simultàniament a totes les escoles del Món IB, proposats i corregits per professors acreditats pel IB.

 

B.I. significa millor preparació per a la universitat. Els alumnes que cursen el B.I. obtenen una preparació molt completa per a l’accés ala universitat. El BI permet aprofundir en les matèries que es treballen mitjançant una metodologia més experimental. El diploma en sí gaudeix d’un ampli reconeixement a les universitats més prestigioses.

B.I. comporta una educació més equilibrada. El diploma de Batxillerat Internacional  consisteix en un sistema educatiu molt equilibrat. El currículum abasta tots els àmbits del coneixement i prepara els estudiants amb una formació àmplia que també té en consideració aspectes no acadèmics.

B.I. reforça el sentit de la identitat. Reforça el sentit de la identitati la consciència de la pròpia cultura. Això es fa des de la comprensió de les altres realitats culturals i una mentalitat internacional i oberta.  El BI promou l´esperit de ciutadania del món i el respecte pels Drets Humans.

B.I. possibilita  la mobilitat internacional. Facilita als estudiants amb mobilitat internacional  que es traslladin d’un col·legi a un altre sense problemes de convalidació. Pels alumnes  que volen continuar els estudis  al mateix país suposa beneficiar-se d’un pla d’estudis internacional de gran prestigi.

BI anima a adoptar una actitud activa d’aprenentatge. Ajuda a prendre aquesta actitud durant tota la vida. La metodologia del Programa del Diploma fomenta l´esperit indagador i l´autonomia en l´aprenentatge. Un dels seus objectius és que l´estudiant gaudeixi amb el saber i que això ho incorpori en tot allò que es proposi.